CÁC DỰ ÁN NỔI BẬT

20340 - Tân Phước - Đồng Phú

20340 - Tân Phước - Đồng Phú

Khu dân cư Tân Phước, Tân Phước, Đồng Phú, Bình Phước.

30502 Tân Phước – Đồng Phú – Bình Phước

30502 Tân Phước – Đồng Phú – Bình Phước

khu dân cư Tân Phước, Tân Phước, Đồng Phú, Bình Phước.

11340 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

11340 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư Đồng Tiến, Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước.

Thạch màng 006

Thạch màng 006

Thạch Màng, Tân Lợi, Đồng Phú, Tân Lợi, Đồng Phú, Bình Phước.

Đoàn kết 001 - Đức Phong - Bình Phước

Đoàn kết 001 - Đức Phong - Bình Phước

Đoàn kết 001, Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước.

4800 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

4800 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư Đồng Tiến, Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước.

32947 Thuận Lợi - Đồng Phú - Bình Phước

32947 Thuận Lợi - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư Thuận Lợi, Thuận Lợi, Đồng Phú, Bình Phước.

Nghĩa Trung 39

Nghĩa Trung 39

Nghĩa Trung, Bù Đăng, Bình Phước, Nghĩa Trung, Bù Đăng, Bình Phước.

17520 - Đồng Phú - Bình Phước

17520 - Đồng Phú - Bình Phước

17520 - Tân Phước - Đồng Phú - Bình Phước, Tân Phước, Đồng Phú, Bình Phước.

9081- Thị trấn Tân Phú - Đồng Phú - Bình Phước

9081- Thị trấn Tân Phú - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư thị trấn Tân Phú, Tân phú, Đồng Phú, Bình Phước.

CÁC DỰ ÁN KHÁC

17520 - Đồng Phú - Bình Phước

17520 - Đồng Phú - Bình Phước

17520 - Tân Phước - Đồng Phú - Bình Phước, Tân Phước, Đồng Phú, Bình Phước.

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Đang bán
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 3
 • Số nền: 54

Giá từ 765 - 825

Đoàn kết 001 - Đức Phong - Bình Phước

Đoàn kết 001 - Đức Phong - Bình Phước

Đoàn kết 001, Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước.

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Mở bán 20/05/2022
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 4
 • Số nền: 191

Giá: 550 triệu

15220 Phường Tiến Thành - Thành Phố Đồng Xoài

15220 Phường Tiến Thành - Thành Phố Đồng Xoài

Khu dân cư phường Tiến Thành, Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước.

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Sổ sẵn công chứng
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 3
 • Số nền: 30

Giá: 850 triệu

Thạch màng 006

Thạch màng 006

Thạch Màng, Tân Lợi, Đồng Phú, Tân Lợi, Đồng Phú, Bình Phước.

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Đã bán - đã có sổ
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 1
 • Số nền: 6

Giá: 1,45 tỷ

11340 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

11340 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư Đồng Tiến, Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước.

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Sổ sẵn công chứng ( Đã bán )
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 2
 • Số nền: 26

Giá từ 350 triệu - 795 triệu

Nghĩa Trung 39

Nghĩa Trung 39

Nghĩa Trung, Bù Đăng, Bình Phước, Nghĩa Trung, Bù Đăng, Bình Phước.

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Đang bán
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 2
 • Số nền: 39

Giá từ 390 triệu - 445 triệu

32947 Thuận Lợi - Đồng Phú - Bình Phước

32947 Thuận Lợi - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư Thuận Lợi, Thuận Lợi, Đồng Phú, Bình Phước.

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Có sổ - Sẵn sàng ký công chứng
 • Chủ đầu tư: CND
 • Số block: 3
 • Số nền: 31

Giá: 440 triệu

30502 Tân Phước – Đồng Phú – Bình Phước

30502 Tân Phước – Đồng Phú – Bình Phước

khu dân cư Tân Phước, Tân Phước, Đồng Phú, Bình Phước.

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Có sổ - Sẵn sàng ký công chứng
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 2
 • Số nền: 46

Giá: 900 triệu

7095 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

7095 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư Đồng Tiến, Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước.

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Sổ sẵn công chứng
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 1
 • Số nền: 19

Giá từ 550 triệu - 610 triệu