CÁC DỰ ÁN NỔI BẬT

20340 - Tân Phước - Đồng Phú

20340 - Tân Phước - Đồng Phú

Khu dân cư Tân Phước, Tân Phước, Đồng Phú, Bình Phước.

9081- Thị trấn Tân Phú - Đồng Phú - Bình Phước

9081- Thị trấn Tân Phú - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư thị trấn Tân Phú, Tân phú, Đồng Phú, Bình Phước.

7095 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

7095 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư Đồng Tiến, Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước.

15220 Phường Tiến Thành - Thành Phố Đồng Xoài

15220 Phường Tiến Thành - Thành Phố Đồng Xoài

Khu dân cư phường Tiến Thành, Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước.

11340 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

11340 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư Đồng Tiến, Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước.

30502 Tân Phước – Đồng Phú – Bình Phước

30502 Tân Phước – Đồng Phú – Bình Phước

khu dân cư Tân Phước, Tân Phước, Đồng Phú, Bình Phước.

4800 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

4800 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư Đồng Tiến, Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước.

32947 Thuận Lợi - Đồng Phú - Bình Phước

32947 Thuận Lợi - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư Thuận Lợi, Thuận Lợi, Đồng Phú, Bình Phước.

CÁC DỰ ÁN KHÁC

9081- Thị trấn Tân Phú - Đồng Phú - Bình Phước

9081- Thị trấn Tân Phú - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư thị trấn Tân Phú, Tân phú, Đồng Phú, Bình Phước.

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Sổ sẵn công chứng
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 4
 • Số nền: 65

Giá từ 590 triệu - 615 triệu

20340 - Tân Phước - Đồng Phú

20340 - Tân Phước - Đồng Phú

Khu dân cư Tân Phước, Tân Phước, Đồng Phú, Bình Phước.

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: 15/12/2021 mở bán
 • Chủ đầu tư: CND Group
 • Số block: 2
 • Số nền: 50

Giá từ 585 triệu - 850 triệu

15220 Phường Tiến Thành - Thành Phố Đồng Xoài

15220 Phường Tiến Thành - Thành Phố Đồng Xoài

Khu dân cư phường Tiến Thành, Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước.

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Sổ sẵn công chứng
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 3
 • Số nền: 30

Giá: 810 triệu

32947 Thuận Lợi - Đồng Phú - Bình Phước

32947 Thuận Lợi - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư Thuận Lợi, Thuận Lợi, Đồng Phú, Bình Phước.

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Có sổ - Sẵn sàng ký công chứng
 • Chủ đầu tư: CND
 • Số block: 3
 • Số nền: 31

Giá: 440 triệu

30502 Tân Phước – Đồng Phú – Bình Phước

30502 Tân Phước – Đồng Phú – Bình Phước

khu dân cư Tân Phước, Tân Phước, Đồng Phú, Bình Phước.

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Có sổ - Sẵn sàng ký công chứng
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 2
 • Số nền: 46

Giá: 900 triệu

4800 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

4800 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư Đồng Tiến, Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước.

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Sổ sẵn - công chứng ngay
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 1
 • Số nền: 4

Giá từ 2 - 3 tỷ

11340 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

11340 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư Đồng Tiến, Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước.

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Giai đoạn 1 sổ sẵn công chứng
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 2
 • Số nền: 26

Giá từ 350 triệu - 795 triệu

7095 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

7095 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư Đồng Tiến, Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước.

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Sổ sẵn công chứng
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 1
 • Số nền: 19

Giá: 450 triệu