Chúng tôi tìm thấy 8 dự án

9081- Thị trấn Tân Phú - Đồng Phú - Bình Phước

9081- Thị trấn Tân Phú - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư thị trấn Tân Phú

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Sổ sẵn công chứng
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 4
 • Số nền: 65
20340 - Tân Phước - Đồng Phú

20340 - Tân Phước - Đồng Phú

Khu dân cư Tân Phước

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: 15/12/2021 mở bán
 • Chủ đầu tư: CND Group
 • Số block: 2
 • Số nền: 50
15220 Phường Tiến Thành - Thành Phố Đồng Xoài

15220 Phường Tiến Thành - Thành Phố Đồng Xoài

Khu dân cư phường Tiến Thành

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Sổ sẵn công chứng
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 3
 • Số nền: 30
32947 Thuận Lợi - Đồng Phú - Bình Phước

32947 Thuận Lợi - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư Thuận Lợi

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Có sổ - Sẵn sàng ký công chứng
 • Chủ đầu tư: CND
 • Số block: 3
 • Số nền: 31
30502 Tân Phước – Đồng Phú – Bình Phước

30502 Tân Phước – Đồng Phú – Bình Phước

khu dân cư Tân Phước

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Có sổ - Sẵn sàng ký công chứng
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 2
 • Số nền: 46
4800 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

4800 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư Đồng Tiến

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Sổ sẵn - công chứng ngay
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 1
 • Số nền: 4
11340 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

11340 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư Đồng Tiến

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Giai đoạn 1 sổ sẵn công chứng
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 2
 • Số nền: 26
7095 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

7095 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư Đồng Tiến

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Sổ sẵn công chứng
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 1
 • Số nền: 19