Chúng tôi tìm thấy 24 dự án

17520 - Đồng Phú - Bình Phước

17520 - Đồng Phú - Bình Phước

17520 - Tân Phước - Đồng Phú - Bình Phước

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Đang bán
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 3
 • Số nền: 54
Đoàn kết 001 - Đức Phong - Bình Phước

Đoàn kết 001 - Đức Phong - Bình Phước

Đoàn kết 001

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Mở bán 20/05/2022
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 4
 • Số nền: 191
15220 Phường Tiến Thành - Thành Phố Đồng Xoài

15220 Phường Tiến Thành - Thành Phố Đồng Xoài

Khu dân cư phường Tiến Thành

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Sổ sẵn công chứng
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 3
 • Số nền: 30
Thạch màng 006

Thạch màng 006

Thạch Màng, Tân Lợi, Đồng Phú

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Đã bán - đã có sổ
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 1
 • Số nền: 6
11340 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

11340 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư Đồng Tiến

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Sổ sẵn công chứng ( Đã bán )
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 2
 • Số nền: 26
Nghĩa Trung 39

Nghĩa Trung 39

Nghĩa Trung, Bù Đăng, Bình Phước

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Đang bán
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 2
 • Số nền: 39
32947 Thuận Lợi - Đồng Phú - Bình Phước

32947 Thuận Lợi - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư Thuận Lợi

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Có sổ - Sẵn sàng ký công chứng
 • Chủ đầu tư: CND
 • Số block: 3
 • Số nền: 31
30502 Tân Phước – Đồng Phú – Bình Phước

30502 Tân Phước – Đồng Phú – Bình Phước

khu dân cư Tân Phước

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Có sổ - Sẵn sàng ký công chứng
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 2
 • Số nền: 46
4800 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

4800 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư Đồng Tiến

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Sổ sẵn - công chứng ngay
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 1
 • Số nền: 4
7095 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

7095 - Đồng Tiến - Đồng Phú - Bình Phước

Khu dân cư Đồng Tiến

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Sổ sẵn công chứng
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 1
 • Số nền: 19
20340 - Tân Phước - Đồng Phú

20340 - Tân Phước - Đồng Phú

Khu dân cư Tân Phước

 • Loại hình: Đất nền
 • Chủ đầu tư: CND Group
 • Số block: 2
 • Số nền: 52
 • Quy mô: 52 nền
Minh Hưng 75

Minh Hưng 75

Minh Hưng, Bù Đăng, Bình Phước

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Tháng 4 mở bán
 • Chủ đầu tư: CND GROUP
 • Số block: 3
 • Số nền: 75