CÁC DỰ ÁN NỔI BẬT

13593 - Đắk RMoan - Gia Nghĩa

13593 - Đắk RMoan - Gia Nghĩa

13593, Đắk RMoan, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

15220 Tiến Thành Đồng Xoài

15220 Tiến Thành Đồng Xoài

15220 Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước

9081 Tân Phú – Đồng Phú

9081 Tân Phú – Đồng Phú

9081 thị trấn Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước

7095 Đồng Tiến

7095 Đồng Tiến

7095 Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước

10 Ngàn Tiến Hưng

10 Ngàn Tiến Hưng

10 Ngàn Tiến Hưng, Đồng Xoài, Bình Phước

4800 – Đồng Tiến

4800 – Đồng Tiến

4800 – Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước

11340 Đồng Tiến

11340 Đồng Tiến

11340 Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước

32947 Thuận Lợi - Đồng Phú

32947 Thuận Lợi - Đồng Phú

32947 Thuận Lợi – Đồng Phú – Bình Phước

CÁC DỰ ÁN KHÁC

4800 – Đồng Tiến

4800 – Đồng Tiến

4800 – Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước

Đã sẵn sàng chuyển nhượng

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: 25/09 ký công chứng
 • Chủ đầu tư: Chuyên Nhà Đất
 • Số block: 1
 • Số nền: 3
 • Quy mô: 4800 m2
 • Mật độ xây dựng: 80%

1,3 tỷ - 3 tỷ

10 Ngàn Tiến Hưng

10 Ngàn Tiến Hưng

10 Ngàn Tiến Hưng, Đồng Xoài, Bình Phước

Tổng cộng có 60 nền đầu tư giá F0 sẽ sớm được công bố chính thức trên Chuyên Nhà Đất.

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Sắp mở bán (Tháng 1/2022)
 • Chủ đầu tư: Chuyên Nhà Đất
 • Số block: 1
 • Số nền: 60
 • Quy mô: 10000

525 triệu

15220 Tiến Thành Đồng Xoài

15220 Tiến Thành Đồng Xoài

15220 Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước

15220 Tiến Thành Đồng Xoài

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: 25/09 ký công chứng
 • Chủ đầu tư: Chuyên Nhà Đất
 • Số block: 2
 • Số nền: 30
 • Quy mô: 1.5 ha
 • Mật độ xây dựng: 90%

625 triệu - 670 triệu

9081 Tân Phú – Đồng Phú

9081 Tân Phú – Đồng Phú

9081 thị trấn Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước

9081 Tân Phú – Đồng Phú

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: 25/11 ký công chứng
 • Chủ đầu tư: Chuyên Nhà Đất
 • Số block: 4
 • Số nền: 67
 • Quy mô: 1.4 ha
 • Mật độ xây dựng: 100%

525 triệu

11340 Đồng Tiến

11340 Đồng Tiến

11340 Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước

11340 Đồng Tiến

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: 10/10 ký công chứng
 • Chủ đầu tư: Chuyên Nhà Đất
 • Số block: 2
 • Số nền: 26
 • Quy mô: 1.2 ha
 • Mật độ xây dựng: 100%

350 triệu

13593 - Đắk RMoan - Gia Nghĩa

13593 - Đắk RMoan - Gia Nghĩa

13593, Đắk RMoan, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

13593 – Đắk RMoan – Gia Nghĩa

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: 25/09 ký công chứng
 • Chủ đầu tư: Chuyên Nhà Đất
 • Số block: 1
 • Số nền: 7
 • Quy mô: 1.4ha
 • Mật độ xây dựng: 70%

Chưa định giá

7095 Đồng Tiến

7095 Đồng Tiến

7095 Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước

7095 Đồng Tiến

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: 25/11 ký công chứng
 • Chủ đầu tư: Chuyên Nhà Đất
 • Số block: 1
 • Số nền: 18
 • Quy mô: 7095 m2
 • Mật độ xây dựng: 100%

360 triệu

32947 Thuận Lợi - Đồng Phú

32947 Thuận Lợi - Đồng Phú

32947 Thuận Lợi – Đồng Phú – Bình Phước

32947 Thuận Lợi – Đồng Phú – Bình Phước

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Có sổ - Sẵn sàng ký công chứng
 • Chủ đầu tư: Chuyên Nhà Đất
 • Số block: 2
 • Số nền: 31
 • Quy mô: 32947 m2

425 triệu