CÁC DỰ ÁN NỔI BẬT

20340 Tân Phước

20340 Tân Phước

20340 – Tân Phước – Đồng Phú, Bình Phước, Tân Phước, Đồng Phú, Bình Phước.

1033 Đông Hòa Trảng Bom

1033 Đông Hòa Trảng Bom

Đông hòa, Đông Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai.

32947 Thuận Lợi - Đồng Phú

32947 Thuận Lợi - Đồng Phú

32947, Thuận Lợi, Đồng Phú, Bình Phước.

CÁC DỰ ÁN KHÁC

20340 Tân Phước

20340 Tân Phước

20340 – Tân Phước – Đồng Phú, Bình Phước, Tân Phước, Đồng Phú, Bình Phước.

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: 12/2021 mở bán
 • Chủ đầu tư: CND Group
 • Số block: 2
 • Số nền: 51

Giá từ 570 triệu - 690 triệu

1033 Đông Hòa Trảng Bom

1033 Đông Hòa Trảng Bom

Đông hòa, Đông Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai.

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Tháng 25/12 mở bán
 • Chủ đầu tư: CND Group
 • Số block: 2
 • Số nền: 24

Giá: 860 triệu

32947 Thuận Lợi - Đồng Phú

32947 Thuận Lợi - Đồng Phú

32947, Thuận Lợi, Đồng Phú, Bình Phước.

 • Loại hình: Đất nền
 • Trạng thái: Có sổ - Sẵn sàng ký công chứng
 • Chủ đầu tư: CND
 • Số block: 3
 • Số nền: 37

Giá: 440 triệu