TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

  • 23/11/2021
  • 94 Lượt xem

6 dự án bất động sản đang thi công xây dựng ở Bình Phước

6 dự án bất động sản đang thi công xây dựng ở Bình Phước

Xem chi tiết
  • 23/11/2021
  • 83 Lượt xem

Bình Phước thu hồi thêm 4.500 ha đất phục vụ nhu cầu phát triển

Bình Phước thu hồi thêm 4.500 ha đất phục vụ nhu cầu phát triển

Xem chi tiết
  • 23/11/2021
  • 85 Lượt xem

Nhu cầu nhà ở tại Bình Phước tăng vọt năm 2021

Nhu cầu nhà ở tại Bình Phước tăng vọt năm 2021

Xem chi tiết